Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. listopadu 2018
Ohlášky
Petr Borský
04.11.2018 09:33:20

4. 11. 2018 31. neděle v mezidobí (sv. Karel Boromejský)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Stanislava Bačinu, manželku Annu a ten celý rod

11:00 Býšť mše sv.

14:00 Bělečko mše sv.

 

5. 11. pondělí; sv. Zachariáš a Alžběta;

7:30 Sezemice mše sv. za Boží pomoc pro rodičku

12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

6. 11. úterý; sv. Leonard

17:00 Sezemice: náboženství na faře

 

7. 11. středa:

17:00 Býšť mše sv.

 

 

8. 11. čtvrtek, sv. Gottfried

9:30 Přelouč mše sv. v rámci vikariátního setkání kněží

16:20 Dašice adorace

17:00 Dašice mše sv.

 

9. 11. pátek svátek Posvěcení Lateránské basiliky; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. obětovaná za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce; poté na faře modlitba sv. růžence a setkání

 

10. 11. Sobota sv. Lev veliký

18:00 Kunětice mše sv.

 

11. 11. 2018 32. neděle v mezidobí (sv. Martin) sbírka na plošné pojištění

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za živé i zemřelé členy rodiny Dvořákovy, Macasovy a Dařbujánovy

11:00 Býšť mše sv.

 

V následujícím týdnu v Sezemicích v kostele oprava elektroinstalace na půdě

Poděkování za modlitby za zemřelé a péči o hroby i kněžské hroby

 

 

Přílohy:
ohsv.31mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Velikonoční dobu
„Aleluja, aleluja, aleluja“