Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. července 2018
Ohlášky
Petr Borský
01.07.2018 08:52:49

1. 7. 2018 13. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

15:00 Bělečko mše sv.

 

2. 7. pondělí 7:00 – 11:00 služba ve věznici

19:00 Sezemice mše sv.

 

3. 7. úterý; sv. Tomáš, apoštola; konference Velehrad

 

 

4. 7. středa, sv. Prokop; konference Velehrad

 

 

5. 7. čtvrtek Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek

 

8:00 Býšť mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

17:00 Dašice mše sv.,

 

 

6. 7. pátek pam. sv. Marie Goretti

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. obětovaná za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky Ježíšova Velekněžského srdce

 

7. 7. Sobota

8:00 Sezemice mše sv. obětována na smír za hříchy a rouhání proti nanebevzetí Panny Marie s tělem i duší, litanie loretánská a zásvětná modlitba

13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

8. 7. 2018 14. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za + pana Ladislava Martínka a celý rod

11:00 Býšť mše sv. za r. Kotfadovu, Horákovu a Píšovu

 

Minulé neděle sbírka na diecézní charitu: Sezemice, 2300,- Kunětice, 40,- Dašice, 430,-Býšť 2800; všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať

 

Přílohy:
ohsv.13mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře