Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. července 2018
Ohlášky
Petr Borský
29.07.2018 08:51:19

29. 7. 2018 17. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv. za Květuši Městeckou, rodiny Volfovu, Ročkovu a Kavkovu a rodiče z obojí strany

9:30 Sezemice mše sv. za dary Ducha svatého a za rodinu

11:00 Býšť mše sv. za Marii a Františka Vohralíkovy a celý rod

 

30. 7. pondělí

 

31. 7. úterý; Ignác z Loyoly

 

1. 8. středa, sv. Alfons Maria z Liguori 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Býšť adorace a sv. smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

2. 8. čtvrtek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Dašice adorace a svátost smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

3. 8. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace, se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce; poté na faře modlitba svatého růžence a setkání se SlužebníkyJežíšova Velekněžského Srdce,

 

4. 8. sobota pam. Sv. Jana Maria Vianney

8:00 Sezemice mše sv. na smír za hříchy a rouhání proti Mariinu korunování Královnou nebe i země; litanie loretánská, zásvětná modlitba

13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

5. 8. 2018 18. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za paní Marii Knauteovou a pana profesora Zdeňka Knauteho

11:00 Býšť mše sv. za Josefa Havránka a rodiče z obojí strany

15:00 Bělečko mše sv.

 

24. 7 .- 31.7. P. T. Kvasnička dovolená

 

Přílohy:
ohsv.17mez2018 (1).pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře