Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. října 2021
Ohlášky
Petr Borský
23.10.2021 10:50:54

24. 10. 2021 r. / 30. Neděle v mezidobí / (B)/ Papežská misijní díla - sbírka

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za duše v očistci/

11:00 – Býšť

 

 

25. 10. Pondělí

 

 

26. 10. Úterý

 

 

27. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Marii Zolmanovou, manžela,rodiče/

18:00 – Sezemice /int. za +Josefa Filipa a ten rod/

 

 

28. 10. Čtvrtek /sv. Šimona a Judy – apoštolů, svátek/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Josefa Berana/

 

 

29. 10. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Pulpánovou/

 

 

30. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. na dobrý úmysl/

 

 

31. 10. 2021 r. / 31. Neděle v mezidobí / (B)/ VŠECH SVATÝCH – vigilie

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za P. Jana, Štěpána, Františka Kusých/

11:00 – Býšť

 

 

02. 11. 2021 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

17:00 – Sezemice /Mše sv. v kapli na místním hřbitově/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť