Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. října 2021
Ohlášky
Petr Borský
30.10.2021 10:55:55

31. 10. 2021 r. / 31. Neděle v mezidobí / (B)/ VŠECH SVATÝCH – vigilie

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za P. Jana, Štěpána, Františka Kusých/

11:00 – Býšť

 

 

01. 11. Pondělí

 

 

02. 11. Úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

17:00 – Sezemice /Mše sv. v kapli na místním hřbitově//int. za +prof.Karla Mtinika, Moniku Karlovskou a duše v očistci/

 

 

03. 11. Středa /sv. Martina de Porres, památka/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +rodiče Matouškovy/

18:00 – Sezemice /int. za +Taťánu Šilarovou/

 

 

04. 11. Čtvrtek /sv. Karla Boromejského, památka/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +matku Ludmilu/

 

 

05. 11. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

06. 11. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. za +Zdenka Jílka//

 

 

07. 11. 2021 r. / 32. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedlaříka, syna, rodiče a všechny přátele /

11:00 – Býšť

 

Získání plnomocných odpustků: 1.možnost ( 1.11. a 2.11.)* svátost smíření* svaté přijímání* modlitba na úmysl Sv. otce* při návštěvě kostela Otčenáš a vyznáni viry. 2.možnost ( 1.11. - 8.11.)* svátost smíření* svaté přijímání* modlitba na úmysl Sv.otce* při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť