Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. listopadu 2021
Ohlášky
Petr Borský
13.11.2021 16:26:36

14. 11. 2021 r. / 33. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +rodiče Stanislava - Annu, za zemřelé děti, snachu a zetě /

11:00 – Býšť /int. za rodinu Žeravíkovu a Polákovu/

 

 

15. 11. Pondělí

 

 

16. 11. Úterý

 

 

17. 11. Středa /sv. Alžběty Uherské, památka/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

18. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

19. 11. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +Věru Skupinovou, Vlastu Zelenou a celou rodinu/

 

 

20. 11. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

21. 11. 2021 r. / JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - slavnost / (B)/ sbírka – plošné pojištění kostelu a kapli

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Jana a Herminu Matušu, +Ladislava a Marii Jelínkovy a jejích zemřelé syny /

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť