Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. listopadu 2021
Ohlášky
Petr Borský
20.11.2021 11:40:28

21. 11. 2021 r. / JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - slavnost / (B)/ sbírka – plošné pojištění kostelu a kapli

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +Jana a Herminu Matušu, +Ladislava a Marii Jelínkovy a jejích zemřelé syny /

11:00 – Býšť

 

 

22. 11. Pondělí

 

 

23. 11. Úterý

 

 

24. 11. Středa /sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, památka/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

25. 11. Čtvrtek /sv. Kateřiny Alexandrijské, památka/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

26. 11. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

27. 11. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

28. 11. 2021 r. / 1. neděle adventní (B)/ - posvěcení adventních věnců

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

9:30 – Sezemice /int. za +tatínka Milana, sestru Ludmilku a za Boží pomoc pro rodinu Svíkovou, Rychlou a Bambuchovou/

11:00 – Býšť /int. za Emilii a Františka Vohralíkovy/

 

17:00 – Sezemice – rozsvícení a požehnáni vánočního stromku u Radnice Města

Prosím přinést adventní věnce k posvěceni na 1. neděle adventní.

Velice děkuji za účast na hodině eucharistické adoraci v sobotu (20. 11. 2021) na vigilii Slavnosti Krista Krále od 16.00 – 17.00 hod., jako poděkování za Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť