Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. února 2024
Ohlášky
Petr Borský
17.02.2024 10:29:57

 

18. 02. 2024 r. / 1. Neděle postní / (B)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedlaříka, syna a celý rod/

11:00 – Býšť /int. za +kamarádku Evu/

 

 

19.02. Pondělí

 

 

20.02. Úterý

 

 

21.02. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. dantis/

po mši sv. KŘÍŽOVA CESTA v kostele (provází kněz a věřící)

 

 

22.02. Čtvrtek (Stolce sv. Petra, apoštola – svátek)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

23.02. Pátek

 

17:30 – Sezemice (svátost smíření) – KŘÍŽOVA CESTA (provází kněz a věřící)

18:00 – Sezemice /int. dantis/

 

 

24.02. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. dantis/

 

 

25. 02. 2024 r. / 2. Neděle postní / (B)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za +Romualdu, Jana, Antoniego Brzezinskich/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu