Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. května 2024
Ohlášky
Petr Borský
25.05.2024 10:47:14

 

26.05. 2024 r. /Nejsvětější Trojice / (B)/

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice „Poutní mše sv.“/int. na poděkování za 70 l. života, o Boží ochranu pro maminku Ludmilu/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

27.05. Pondělí

 

 

28.05. Úterý

 

 

29.05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. za farníky/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

30.05. Čtvrtek (Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

31.05. Pátek (Svátek Navštívení Panny Marie)

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice/int. za farníky/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

01.06. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

02.06. 2024 r. / 9. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Annu a Václava Rambouskovy a celou rodinu/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu