Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. června 2024
Ohlášky
Petr Borský
29.06.2024 09:03:41

 

30. 06. 2024 r. / 13. Neděle v mezidobí / (B)/ „žehnaní dětem“- na začátku prázdnin

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Vojtu/

11:00 – Býšť /int. za Jaroslava Faltyse a rodiče z obojí strany/

 

 

01.07. Pondělí

 

 

02.07. Úterý

 

 

03.07. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. volná/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svátosti do 18:00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

04.07. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

05.07. Pátek (1. pátek v měsíci) /Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronu Evropy/

 

17:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice – /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

06.07. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

10:00 – Sezemice /Festivalový Koncert Duchovní Hudby/ - vice plakátky: IFAS 2024

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Máří Magdalenu Brychtovou/

 

 

07. 07. 2024 r. / 14. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. volná/

11:00 – Býšť /int. volná/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu