Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. září 2021
Ohlášky
Petr Borský
04.09.2021 09:56:45

05. 09. 2021 r. / 23. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

žehnání dětem a školních pomůcek při všech mších sv.

 

8:00 – Dašice /int. na úmysl dárce/

9:30 – Sezemice /int. za + tátu Karola Havčaříka/

11:00 – Býšť /int. za Otýlii, Ladislava a Marii Dostálovy/

 

 

06. 09. Pondělí

 

 

07. 09. Úterý

 

 

08. 09. Středa /Narození Panny Marie, svátek/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

09. 09. Čtvrtek

 

09.30 – Holice (mše sv. v kostele sv. Martina)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

10. 09. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

11. 09. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. za +Marii Kořínkovou/

 

 

12. 09. 2021 r. / 24. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice (POSVÍCENÍ – výročí posvícení vlastního kostela)

9:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť