Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Rubrika Texty a úvahy
Slavnost Petra a Pavla
Texty a úvahy
Petr Borský
28.06.2008 20:13:23
Texty k nedělní slavnosti Petra a Pavla
Texty a úvahy ke dvanácté neděli v mezidobí cyklu A
Texty a úvahy k jedenácté neděli v mezidobí cyklu A
Texty a úvahy k desáté neděli v mezidobí cyklu A
Texty a úvahy k deváté neděli v mezidobí cyklu A
8. neděle v mezidobí
Texty a úvahy
Petr Borský
24.05.2008 23:02:18
Texty k osmé neděli v mezidobí cyklu A
Slavnost Nejsvětější Trojice / Dar Otce, Syna a Ducha (A.Scarano)
Texty a úvahy
Petr Borský
18.05.2008 09:38:54
Texty a úvahy ke slavnosti Nejsvětější Trojice
Texty a úvahy k letnicím
Duch svatý je silou... I pro tebe.
Texty a úvahy
Petr Borský
05.05.2008 13:56:50
Milost Ducha svatého se právem nazývá „silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se stávají silnějšími než všechna protivenství tohoto světa... (Převzato k knihy „Lectio divina na každý den v roce IV“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.)
Texty a úvahy k 7.neděli velikonoční cyklu A
1 
2 
3 
4 
5 
... 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19