Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. června 2021
Ohlášky
Petr Borský
12.06.2021 09:54:30

13. 06. 2021 r. / 11. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. o Boži požehnání a ochranu Panny Marie pro kluky/

11:00 – Býšť

 

 

14. 06. Pondělí

 

 

15. 06. Úterý

 

 

16. 06. Středa (11. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int.na poděkování s prosbou o další pomoc/

18:00 – Sezemice /int. na dobry úmysl dárce/

 

 

17. 06. Čtvrtek (11. týden v mezidobí)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za pomoc v těžké životní situaci/

 

 

18. 06. Pátek (11. týden v mezidobí)

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. dantis/

 

 

19. 06. Sobota

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: Vojtěch D.)

12:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: Jonáš P.)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. dantis/

 

 

20. 06. 2021 r. / 12. Neděle v mezidobí / (B)/ „sbírka na charitu“

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť