Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. ledna 2024
Ohlášky
Petr Borský
06.01.2024 11:31:44

 

07. 01. 2024 r. /Neděle (B)/ Svátek Křtu Páně

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +manžele Sedláčkovy, syna Petra a rodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť /int. za +Marušku Haškovou/

 

 

08.01. Pondělí

 

 

09.01. Úterý

 

 

10.01. Středa

 

 

11.01. Čtvrtek

 

 

12.01. Pátek /mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice (zimní období/čas)/

 

13:00 – Dašice /pohřební bohoslužba/: +František Formánek

 

16:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

17:00 – Sezemice /int. za +dra Janačka/

 

 

13.01. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Jana a Ludmilu Matouškovy/

 

 

14. 01. 2024 r. / 2. Neděle v mezidobí / (B)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Jaromíra Rudolfa a jeho rodiče/

11:00 – Býšť /int. za rod. Štěrovskych a Kamenických /

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu