Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. ledna 2024
Ohlášky
Petr Borský
27.01.2024 12:42:58

 

28. 01. 2024 r. / 4. Neděle v mezidobí / (B)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. dantis/

11:00 – Býšť /int. dantis/

 

 

29.01. Pondělí

 

 

30.01. Úterý

 

 

31.01. Středa /mše sv. v 16:00 hod. – Býšť(zimní období/čas)/

 

16:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.) – /int. dantis/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti /- závěr: „Angelus Domini“

 

 

01.02. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

02.02. Pátek (1. pátek v měsíci) /mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice(zimní období/čas)/

/ Uvedení Páně do chrámu – svátek/- Hromnice (svěcení)

 

16:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

17:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

03.02. Sobota (1. sobota v měsíci) / sv. Blažeje /- svatoblažejské požehnání

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

08:30 – Sezemice /generální úklid kostela: úklid betlému a vánočních stromku/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. dantis/

 

 

04. 02. 2024 r. / 5. Neděle v mezidobí / (B) 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“
- farní sbírka pro potřebující dítě

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. dantis/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu