Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. února 2024
Ohlášky
Petr Borský
10.02.2024 09:55:22

 

11. 02. 2024 r. / 6. Neděle v mezidobí / (B)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Herminu a Jana Matušů/

11:00 – Býšť /int. za +Danu Bartonovou/

 

 

12.02. Pondělí

 

 

13.02. Úterý

 

 

14.02. Středa /POPELEČNÍ STŘEDA/-udělování popelce

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Tanu Šilarovou/

18:00 – Sezemice /int. za +babičku Marii/

 

 

15.02. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

16.02. Pátek /mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice (zimní období/čas)/

 

16:30 – Sezemice (svátost smíření) – KŘÍŽOVA CESTA (provází věřící)

17:00 – Sezemice /int. na poděkování za pomoc při studiu a o Boží ochranu/

 

 

17.02. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +ing. Raabovou/

 

 

18. 02. 2024 r. / 1. Neděle postní / (B)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedlaříka, syna a celý rod/

11:00 – Býšť /int. za +kamarádku Evu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu