Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. května 2020
Ohlášky
Petr Borský
30.05.2020 19:33:01

31. 5. 2020 r. / Seslání Ducha sv. (A) / sbírka na pastorační aktivity diecéze

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. ke úctě Ducha sv./

11:00 – Býšť /int. za rodinu Brandejsovu, Málkovu a Janáčkovu/

 

 

1. 6. Pondělí

 

2. 6. Úterý – vizitace farnosti

 

3. 6. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

4. 6. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po mši sv.)

 

 

5. 6. Pátek (I. pátek v měsíci)

 

9:00-12:00 – návštěva nemocných po farnostech

17:00 – Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

6. 6. Sobota (I. sobota v měsíci)

 

8:00 – Sezemice /mariánská mše sv. int. za nemocné/

  • úklid fary a farní zahrádky před poutní mši sv. a farním dnem…

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

7. 6. 2020 r. / Nejsvětější Trojice (A) / „dětská/poutní mše sv.“ (I. neděle v měsíci)

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za vyprošení zdraví a Boží ochrany pro rodinu Matušů a Trtkovu/

11:00 – Býšť /int. za Josefa a Annu Bisovy/

 

 

  • Na I. neděle v měsíci v Sezemicích bude „dětská/poutní mše sv.“ od 9:30 hod.

Poutní mše sv., -prosím, aby hodné ženy upekly koláče pro všechny poutníky přespolní… Pozvěte všechny příbuzné a známe na příští poutní mše sv.!!! Farní den…

  • Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) bude tento rok v Sezemicích dn. 11. 6. v 17:00 hod.. Průvod bude po ostrůvku kolem fary. Už teď děkuji všem, kteří pomůžou připravit 4 oltáře na průvod s Nejsvětější Svatostí. Mše sv. v Dašicích nebude.

  • Noc Kostelu uskuteční se dne 12. 6. 2020 v kostele: Sezemice od 18:00 hod., Býšť od 19:00 hod.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu