Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. června 2020
Ohlášky
Petr Borský
06.06.2020 17:14:16

7. 6. 2020 r. / Nejsvětější Trojice (A) / „dětská/poutní mše sv.“ (I. neděle v měsíci)

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za vyprošení zdraví a Boží ochrany pro rodinu Matušů a Trtkovu/

11:00 – Býšť /int. za Josefa a Annu Bisovy/

 

 

8. 6. Pondělí

 

9. 6. Úterý

 

10. 6. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

11. 6. Čtvrtek /Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)/

 

-vikariátní setkáni kněží

 

17:00 – Sezemice /mše sv. a průvod s Nejsvětější Svatostí/

 

 

12. 6. Pátek

 

17:20 – Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice

 

Noc Kostelu: Sezemice od 18:00 hod., Býšť od 19:00 hod.

 

 

13. 6. Sobota

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

14. 6. 2020 r. / 11. Neděle v mezidobí (A) /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za Karla Čelouda a rodiče/

11:00 – Býšť /int. za Josefa Ježka, sestru a rodiče/

 

  • Na I. neděle v měsíci v Sezemicích bude „dětská/poutní mše sv.“ od 9:30 hod.

Poutní mše sv., -prosím, aby hodné ženy upekly koláče pro všechny poutníky přespolní… Pozvěte všechny příbuzné a známe na příští poutní mše sv.!!! Farní den…

  • Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) bude tento rok v Sezemicích dn. 11. 6. v 17:00 hod.. Průvod bude po ostrůvku kolem fary. Už teď děkuji všem, kteří pomůžou připravit 4 oltáře na průvod s Nejsvětější Svatostí. Mše sv. v Dašicích nebude.

  • Noc Kostelu uskuteční se dne 12. 6. 2020 v kostele: Sezemice od 18:00 hod., Býšť od 19:00 hod.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu