Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. června 2020
Ohlášky
Petr Borský
13.06.2020 17:22:35

14. 6. 2020 r. / 11. Neděle v mezidobí (A) /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za Karla Čelouda a rodiče/

11:00 – Býšť /int. za Josefa Ježka, sestru a rodiče/

 

 

15. 6. Pondělí

 

16. 6. Úterý

 

17. 6. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

18. 6. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

19. 6. Pátek /Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova /

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

20. 6. Sobota /Neposkvrněného Srdce P. Marie/-památka

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

21. 6. 2020 r. / 12. Neděle v mezidobí (A) /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int.: Romualda Brzezinska/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu