Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. června 2020
Ohlášky
Petr Borský
27.06.2020 19:59:23

28. 6. 2020 r. / 13. Neděle v mezidobí (A)/ -vigilie Slavnosti sv. Petra a Pavla

sbírka na plošné pojištění kostelu a kapli

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Františka a Emílie Vohralíkových/

 

 

29. 6. Pondělí

 

30. 6. Úterý

 

1. 7. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

2. 7. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

3. 7. Pátek (I. pátek v měsíci)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

4. 7. Sobota (I. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice /mariánská mše sv. – int. za nemocné /

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

5. 7. 2020 r. / 14. Neděle v mezidobí (A)/ - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za bývalé kostelníky: Aničku, Františka a Josefa Kilerovy/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Faltysovu a Navrátilovu/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu