Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. května 2021
Ohlášky
Petr Borský
08.05.2021 10:23:12

09. 05. 2021 r. / 6. neděle velikonoční / (B)/ dveřní sbírka – za pronásledované křesťany

DEN MATEK

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. o dár nového života/

11:00 – Býšť /int. za Josefa Ježka, rodiče a sestru/

 

 

10. 05. Pondělí

 

 

11. 05. Úterý

 

 

12. 05. Středa /vigilie Nanebevstoupení Páně – slavnost/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

májová pobožnost“ od 16.30h.

 

18:00 – Sezemice /int. na dobry úmysl dárce (Kostěnice)/

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

13. 05. Čtvrtek /Nanebevstoupení Páně – slavnost/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

májová pobožnost“ od 16.30h.

 

 

14. 05. Pátek /sv. Matěje – svátek/

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

15. 05. Sobota

DEN RODIN

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

16. 05. 2021 r. / 7. neděle velikonoční / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za spasu duše +Teodora Šimčika/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu/

 

Májová pobožnost“ – v měsíci květnu modlíme se modlitbou sv. růžence k Panně Marii.

Podle výzvy předsedy ČBK k připojení se k modlitebnímu „maratonu“ sv. růžence na poutních místech a ve farnostech, který vyhlásil papež František na měsíc květen s úmyslem prosit za ukončení pandemie.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť