Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. května 2021
Ohlášky
Petr Borský
15.05.2021 10:00:00

16. 05. 2021 r. / 7. neděle velikonoční / (B)/ sv. Jana Nepomuckého

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za spasu duše +Teodora Šimčika/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu/

 

 

17. 05. Pondělí

 

 

18. 05. Úterý

 

 

19. 05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

májová pobožnost“ od 16.30h.

 

18:00 – Sezemice

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

20. 05. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

májová pobožnost“ od 16.30h.

 

 

21. 05. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

22. 05. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti) /int. k úctě Ducha sv./

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

23. 05. 2021 r. / Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO / (B)/ sbírka na pastorační aktivity v diecézi

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. o zdařily průběh operace malého Tomáška /

11:00 – Býšť /int. za rodinu Metelkovu a Černých/

 

Májová pobožnost“ – v měsíci květnu modlíme se modlitbou sv. růžence k Panně Marii.

Podle výzvy předsedy ČBK k připojení se k modlitebnímu „maratonu“ sv. růžence na poutních místech a ve farnostech, který vyhlásil papež František na měsíc květen s úmyslem prosit za ukončení pandemie.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť