Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. května 2021
Ohlášky
Petr Borský
22.05.2021 10:28:35

23. 05. 2021 r. / Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO / (B)/ sbírka na pastorační aktivity v diecézi

 

8:00 – Dašice /int. p. Štastna/

9:30 – Sezemice /int. o zdařilý průběh operace malého Tomáška /

11:00 – Býšť /int. za rodinu Metelkovu a Černých/

 

 

24. 05. Pondělí

 

 

25. 05. Úterý

 

 

26. 05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) májová pobožnost“ od 16.30h.

18:00 – Sezemicemájová pobožnost“ po mši sv.

 

 

27. 05. Čtvrtek /Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze – svátek/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) májová pobožnost“ od 16.30h.

 

 

28. 05. Pátek /NOC KOSTELŮ 2021/

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)zvlášť pro děti před prvním sv. přijímáním

18:00 – Sezemice „májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

29. 05. Sobota

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: Leon Schneibergr)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)„májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

30. 05. 2021 r. / Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE / (B)/ POUTNÍ MŠE SV.

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za děti, které přijaly 1. sv. přijímání /PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

11:00 – Býšť

 

Májová pobožnost“ – v měsíci květnu modlíme se v „maratonu“ sv. růžence k Panně Marii.

Noc Kostelů uskuteční se dne 28. 5. 2021 v kostele: Sezemice od 18:00 hod., Býšť dle domluvy…

Poutní mše sv., - prosím, aby hodné ženy upekly koláče pro všechny poutníky přespolní… Pozvěte všechny příbuzné a známé na příští poutní mše sv.!!!

První sv. přijímání – bude na Poutní mši sv. v Sezemicích v 9:30 hod.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť