Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. května 2021
Ohlášky
Petr Borský
29.05.2021 19:36:23

30. 05. 2021 r. / Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE / (B)/ POUTNÍ MŠE SV.

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za děti, které přijaly 1. sv. přijímání /PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

11:00 – Býšť

 

 

31. 05. Pondělí

 

 

01. 06. Úterý

 

 

02. 06. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +manžele Peterovy/

18:00 – Sezemice /int. za +manžele Havránkovy/

 

 

03. 06. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +manžele Sloupenských/

 

 

04. 06. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

09:00 – 12:00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice Dašice Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

05. 06. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +ing. Nováka/

 

 

06. 06. 2021 r. / Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ / (B)/ ADORACE/PRŮVOD

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za duše v očistci /

11:00 – Býšť

 

Poutní mše sv., - prosím, aby hodné ženy upekly koláče pro všechny poutníky přespolní… Pozvěte všechny příbuzné a známé na příští poutní mše sv.!!!

První sv. přijímání – bude na Poutní mši sv. v Sezemicích v 9:30 hod.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť