Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. června 2021
Ohlášky
Petr Borský
05.06.2021 19:54:44

 

06. 06. 2021 r. / Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ / (B)/ ADORACE/PRŮVOD

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za duše v očistci /

11:00 – Býšť /int. na dobrý úmysl dárce /

 

 

07. 06. Pondělí

 

 

08. 06. Úterý

 

 

09. 06. Středa (10. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

10. 06. Čtvrtek (10. týden v mezidobí)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

11. 06. Pátek / Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA/

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce (D.) /

 

 

12. 06. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. na dobrý úmysl dárce (D.)/

 

 

13. 06. 2021 r. / 11. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť