Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. září 2023
Ohlášky
Petr Borský
23.09.2023 13:19:02

 

24. 09. 2023 r. / 25. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Václava, Františka Novotných, manželky, syna a cely ten rod/

11:00 – Býšť /int. a Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče, syna Václava a vnuka Petra/

 

 

25.09. Pondělí

 

 

26.09. Úterý

 

 

27.09. Středa /Památka sv. Vincence z Pauly, kněze/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

28.09. Čtvrtek /Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)-hlavní mše sv. pro všechny farnosti

 

 

29.09. Pátek /Svatek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela/

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. na poděkování za ochranu sv. archandělů/

 

 

30.09. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. na poděkování sv. Andělům Strážným s prosbou o pomoc/

 

 

01. 10. 2023 r. / 26. Neděle v mezidobí / (A)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za zdraví a Boží ochranu pro rodinu Matušů a všech z rodiny/

11:00 – Býšť

 

 

Sezemice:

Generální úklid kostela bude: 07. 10. 2023 v 8:30 hod. (po mariánské mši sv.)

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu