Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. března 2021
Ohlášky
Petr Borský
20.03.2021 10:06:21

21. 03. 2021 r. / 5. Neděle postní / (B)/ sbírka – plošné pojištěni kostelu a kapli

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za Josefa Brousila, Josefa Jirsu, Josefa Hájka a sestru Anežku/

 

 

22. 03. Pondělí

 

 

23. 03. Úterý

 

 

24. 03. Středa /vigilie Zvěstování Páně/

 

11:00 – Sezemice /pohřební bohoslužba: + Ladislav Köhler/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

25. 03. Čtvrtek / Zvěstování Páně/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

26. 03. Pátek

 

17:20 – Sezemice (svátost smíření) – KŘÍŽOVA CESTA (provází věřící)

18:00 – Sezemice

 

 

27. 03. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

28. 03. 2021 r. / Květná pašijová neděle / (B)/ - svěcení ratolesti

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu/

 

 

S ohledem na dočasnou situaci úklid fary a kostela NEBUDE.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť