Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. března 2021
Ohlášky
Petr Borský
27.03.2021 10:29:57

28. 03. 2021 r. / Květná pašijová neděle / (B)/ - svěcení ratolesti, pašije

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu/

 

 

29. 03. Pondělí

 

 

30. 03. Úterý

 

 

31. 03. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

01. 04. Čtvrtek /Zeleny čtvrtek/ - mše sv. na památku Večeře Páně

 

17:00 – Býšť

18:00 – Sezemice /int. za kněze a kněžská povolání/

 

 

02. 04. Pátek /Velký pátek/ - památka umučení Páně

 

15:00 – Sezemice – KŘÍŽOVÁ CESTA (v kostele)

17:00 – Býšť

18:00 – Sezemice

 

 

03. 04. Sobota /Bílá sobota/ - velikonoční vigilie

 

17:00 – Býšť

19:00 – Sezemice /int. za + Karla Havčarika/

 

 

04. 04. 2021 r. / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

05. 04. 2021 r. Pondělí /Velikonoční pondělí/

 

9:30 – Sezemice

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť