Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. dubna 2021
Ohlášky
Petr Borský
03.04.2021 10:52:44

04. 04. 2021 r. / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně /

 

8:00 – Dašice /int. za pomoc v těžké životní situaci/

9:30 – Sezemice /int. za dar víry pro děti/

11:00 – Býšť /int. za živé a zemřelé členy rodiny Fantovy a Burešovy/

 

 

05. 04. Pondělí /Velikonoční pondělí/

 

9:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

06. 04. Úterý

 

 

07. 04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

08. 04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

09. 04. Pátek

 

17:20 – Sezemice (svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

10. 04. Sobota

 

11:00 – Sezemice /křestní bohoslužba: Miloš M./

12:00 – Sezemice /křestní bohoslužba: Tomáš K./

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

11. 04. 2021 r. / Neděle Božího milosrdenství / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za milost a odpuštění hříchů, za uzdravení a odvracení pandemie/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť