Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. dubna 2021
Ohlášky
Petr Borský
10.04.2021 10:53:34

11. 04. 2021 r. / 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. za farníky/

9:30 – Sezemice /int. k úctě Božímu milosrdenství a za spásu duší/

11:00 – Býšť /int. za milost a odpuštění hříchů, za uzdravení a odvracení pandemie/

 

 

12. 04. Pondělí

 

 

13. 04. Úterý

 

 

14. 04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

15. 04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

16. 04. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

17. 04. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

18. 04. 2021 r. / 3. neděle velikonoční / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za syna/

11:00 – Býšť /int. za zemřelou Jiřinu Krátkou (namísto pohřební mše)/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť