Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. dubna 2021
Ohlášky
Petr Borský
17.04.2021 10:36:08

 

18. 04. 2021 r. / 3. neděle velikonoční / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. za +Marušku Haškovou/

9:30 – Sezemice /int. za +syna Karla/

11:00 – Býšť /int. za zemřelou +Jiřinu Krátkou (namísto pohřební mše)/

 

 

19. 04. Pondělí

 

 

20. 04. Úterý

 

 

21. 04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- /int. za +Láďu Hurycha/

18:00 – Sezemice /int. za +Jana Matouška, jeho rodiče a sourozence/

 

 

22. 04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- /int. za +Růženu Hrubou/

 

 

23. 04. Pátek /sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka – svátek/

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. na dobry úmysl dárce (Tereza Wroc)/

 

 

24. 04. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

25. 04. 2021 r. / 4. neděle velikonoční / (B)/ --- sbírka na kněžský seminář ---

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za vyřešení náročných životních situací a vědomí blízkosti a pomoci milosrdného Boha ve všech zkouškách /

11:00 – Býšť /int. za Ludmilu Zimovou roz. Mandysovou a celý rod Zimů/

 

 

24. 04. (sobota) – od 9.00 hod. srdečně zvu všechny na generální úklid kostela v Sezemicích.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť