Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. dubna 2021
Ohlášky
Petr Borský
24.04.2021 10:14:17

25. 04. 2021 r. / 4. neděle velikonoční / (B)/ --- sbírka na kněžský seminář ---

 

8:00 – Dašice /int. za vyřešení těžké životní situací (2)/

9:30 – Sezemice /int. za vyřešení náročných životních situací a vědomí blízkosti a pomoci milosrdného Boha ve všech zkouškách /

11:00 – Býšť /int. za Ludmilu Zimovou roz. Mandysovou a celý rod/

 

 

26. 04. Pondělí

 

 

27. 04. Úterý

 

 

28. 04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- /int. za vyřešení těžké životní situací (3)/

18:00 – Sezemice /int. za vyřešení těžké životní situací (4)/

 

 

29. 04. Čtvrtek /sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy – svátek/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- /int. za vyřešení těžké životní situací (5)

 

 

30. 04. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. poděkovaní za dar manželství (10let)/

 

 

01. 05. Sobota /1. sobota v měsíci/- sv. Josefa, Dělníka

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – int. za nemocné

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

02. 05. 2021 r. / 5. neděle velikonoční / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za +Karla Čalouda a rodiče/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu a za Věru Macelovu/

 

 

Srdečně děkuji všem za generální úklid kostela v Sezemicích.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť