Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. května 2021
Ohlášky
Petr Borský
01.05.2021 19:08:56

02. 05. 2021 r. / 5. neděle velikonoční / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za +Karla Čalouda a rodiče/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu a za Věru Macelovu/

 

 

03. 05. Pondělí

 

 

04. 05. Úterý

 

 

05. 05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) májová pobožnost“ od 16.30h.

18:00 – Sezemice /int. za +babičku Marii a tátu Karola/májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

06. 05. Čtvrtek /sv. Jana Sarkandra – památka/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) májová pobožnost“ od 16.30h.

 

 

07. 05. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

09.00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice Dašice Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

08. 05. Sobota /Panny Marie, Prostřednice všech milostí/

 

14:00 – Býšť (poutní mše sv.) – pout´ z Býš do Bělečka

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti) /int. za +Josefa Bambuch, za spasu a odpočinuti věčné/

májová pobožnost“ po mši sv.

 

 

09. 05. 2021 r. / 6. neděle velikonoční / (B)/ dveřní sbírka – za pronásledované křesťany

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. o dár nového života//

11:00 – Býšť /int. za Josefa Ježka, rodiče a sestru/

 

Májová pobožnost“ – v měsíci květnu modlíme se modlitbou sv. růžence k Panně Marii.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť