Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. března 2020
Ohlášky
Petr Borský
29.02.2020 16:55:38

01. 3. 2020 r. / I. neděle postní A / I. neděle v měsíci

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /dětská mše sv./- křestní bohoslužba /za + Alenu, Františka a bratra Jaromíra Dvořáčkovy/

11:00 – Býšť

 

 

02. 3. Pondělí /bl. Engelmar/

 

 

03. 3. Úterý /sv. Kunhuta/

 

 

04. 3. Středa /sv. Kazimír/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

05. 3. Čtvrtek /sv. Teofil/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

06. 3. Pátek /bl. Bedřich/ I. pátek v měsíci

 

09:00 – 12:00 – návštěva nemocných po farnostech

13:00 – Sezemice /náboženský kroužek/

17:20 – Sezemice – KŘÍŽOVÁ CESTA

18:00 – Sezemice /za služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

07. 3. Sobota /sv. Perpetua a Felicita/ I. sobota v měsíci

 

08:00 – Sezemice /mariánská mše sv./

14:00 – Sezemice /setkaní „OREL“ – Dašice/

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

08. 3. 2020 r. / II. neděle postní A /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /za + rodiče Dvořákovy, Macasovy a prarodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť

 

 

Přílohy:
1. neděle postní -Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
1. neděle postní -Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu