Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. dubna 2020
Ohlášky
Petr Borský
25.04.2020 17:30:12

 

26. 4. 2020 r. / III. neděle velikonoční A /

 

Týden modliteb za povolání

 

27. 4. Pondělí

 

 

28. 4. Úterý

 

 

29. 4. Středa

 

 

30. 4. Čtvrtek

 

 

01. 5. Pátek /I. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice – Svátost smíření

18:00 – Sezemice /int.: za služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

02. 5. Sobota /I. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice /mariánská mše sv./- zvlášť pro osoby nad 65 let

16:00 – Sezemice – Svátost smíření

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

03. 5. 2020 r. / IV. neděle velikonoční A /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

Nařizují pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla: 1. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, 2. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, 3. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce, 4. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně, 5. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady, 6. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm, 7. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, 8. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), 9. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu