Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. května 2020
Ohlášky
Petr Borský
23.05.2020 19:42:56

 

24. 5. 2020 r. / VII. neděle velikonoční A / Panna Maria, Pomocnice křesťanů

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce – wroc./

11:00 – Býšť /za rod. Šťástkovu a Mandysovu/

 

 

25. 5. Pondělí /přeneseni sochy sv. Jana Nepomuckého s MÚ Sezemice do farního kostela - po opravě/- „INSTALLATIO“

 

 

26. 5. Úterý

 

 

27. 5. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

28. 5. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po mši sv.)

 

 

29. 5. Pátek

 

17:20 – Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice

 

 

30. 5. Sobota

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

31. 5. 2020 r. / Seslání Ducha sv. (A) / sbírka na pastorační aktivity diecéze

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. ke úctě Ducha sv./

11:00 – Býšť /za rodinu Brandejsovu, Málkovu a Janáčkovu/

 

 

  • Po každé mši sv.mariánská pobožnost. Srdečně zvu všechny.

  • Už je možné zúčastnit se mši sv. do 100 osob za dodržení bezpečnostních pravidel.

  • Noc Kostelu se uskuteční v našem kostele dne 12. 6. 2020 od 18:00 hod.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu