Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. ledna 2022
Ohlášky
Petr Borský
02.01.2022 09:38:52

02. 01. 2022 r. / 2. neděle po Narození Páně / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/p. Alenka

11:00 – Býšť /int. za Stanislavu Brandovou z Býště/

 

 

03. 01. Pondělí

 

 

04. 01. Úterý

 

 

05. 01. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

06. 01. Čtvrtek /Slavnost Zjevení Páně – Tři králové/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

07. 01. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

08. 01. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

09. 01. 2022 r. / Svátek Křtu Páně / (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za rodinu Štěrovských a Kamenických/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť