Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. ledna 2022
Ohlášky
Petr Borský
15.01.2022 11:53:08

16. 01. 2022 r. / 2. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za Annu a Josefa Bisovy/

 

 

17. 01. Pondělí

 

 

18. 01. Úterý

 

 

19. 01. Středa

 

13:00 – Kostěnice /pohřební bohoslužba: +Jaromír Hylak/- kaple

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

20. 01. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

21. 01. Pátek /sv. Anežky, památka/

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

22. 01. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

23. 01. 2022 r. / 3. Neděle v mezidobí / (C)/ NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť