Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. ledna 2022
Ohlášky
Petr Borský
22.01.2022 14:10:10

 

23. 01. 2022 r. / 3. Neděle v mezidobí / (C)/ NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 

08:00 – Dašice /int. +Jadwiga Z. (6.greg.)/

09:30 – Sezemice /int. na dobry úmysl dárce (Frant.)/

11:00 – Býšť /int. za umučené vězně Bno/

 

 

24. 01. Pondělí /int. +Jadwiga Z. (7.greg.)/

 

 

25. 01. Úterý /int. +Jadwiga Z. (8.greg.)/

 

 

26. 01. Středa / Obrácení sv. Pavla, apoštola – mše sv. ze svátku 25.01./

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. +Jadwiga Z. (9.greg.)/

18:00 – Sezemice /int. na dobry úmysl dárce (Frant.)/

 

 

27. 01. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. +Jadwiga Z. (10.greg.)/

 

 

28. 01. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. +Jadwiga Z. (11.greg.)/

 

 

29. 01. Sobota

 

08:30 – Sezemice /úklid kostela a vánoční výzdoby – zvu všechny /

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. +Jadwiga Z. (12.greg.)/

 

 

30. 01. 2022 r. / 4. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. +Jadwiga Z. (13.greg.)/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť