Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. ledna 2022
Ohlášky
Petr Borský
29.01.2022 09:59:55

 

30. 01. 2022 r. / 4. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. +Jadwiga Z. (13.greg.)/

09:30 – Sezemice /int. za +Františka Schillera, ženu Marii/- tj. 100 let výročí úmrtí

11:00 – Býšť /int. na dobry úmysl dárce (M.R)/

 

 

31. 01. Pondělí /int. +Jadwiga Z. (14.greg.)/

 

 

01. 02. Úterý /int. +Jadwiga Z. (15.greg.)/

 

 

02. 02. Středa / Uvedení Páně do chrámu – svátek/- Hromnice (svěcení)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. +Jadwiga Z. (16.greg.)/

18:00 – Sezemice /int. za všechny děti farnosti, jejich rodiny – o ochranu P. Marie(M.B)/

 

 

03. 02. Čtvrtek / sv. Blažeje /- svatoblažejské požehnání

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. +Jadwiga Z. (17.greg.)/

 

 

04. 02. Pátek (1. pátek v měsíci) /int. +Jadwiga Z. (18.greg.)/

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

05. 02. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

13:00 – Kostěnice /pohřební bohoslužba: +Marie Jírková/- kaple

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. +Jadwiga Z. (19.greg.)/

 

 

06. 02. 2022 r. / 5. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci

 

08:00 – Dašice /int. +Jadwiga Z. (20.greg.)/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce (P.)/

11:00 – Býšť

 

30. 01. 2022 r. – Mše sv. na poděkování za život +Františka Schillera, službu pro farnost a město Sezemice. Římskokatolická farnost Sezemice děkuje všem za účast na vzpomínkovém aktu u hrobu +Františka Schillera, městu Sezemice, základní škole a skautům.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu