Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. února 2022
Ohlášky
Petr Borský
05.02.2022 11:19:34

 

06. 02. 2022 r. / 5. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci

 

08:00 – Dašice /int. +Jadwiga Z. (20.greg.)/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce (P.)/

11:00 – Býšť

 

 

07. 02. Pondělí /int. +Jadwiga Z. (21.greg.)/

 

 

08. 02. Úterý /int. +Jadwiga Z. (22.greg.)/

 

 

09. 02. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. +Jadwiga Z. (23.greg.)/

18:00 – Sezemice

 

 

10. 02. Čtvrtek / sv. Scholastiky /

 

09:30 – Sezemice /int. za farníky/ + (vikariátní setkáni kněží – vikariát Pardubice)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. +Jadwiga Z. (24.greg.)/

 

 

11. 02. Pátek /Panny Maria Lurdská/- světový den nemocných

 

10:00 – Kunětice /pohřební bohoslužba: +Jiří Skála/

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. +Jadwiga Z. (25.greg.)/

 

 

12. 02. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. +Jadwiga Z. (26.greg.)/

 

 

13. 02. 2022 r. / 6. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. +Jadwiga Z. (27.greg.)/

09:30 – Sezemice /int. +Jolantu v 1 m-c po pohřbu/

11:00 – Býšť /int. +Mariusza Borkovského v 1 m-c po pohřbu/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť