Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. února 2022
Ohlášky
Petr Borský
19.02.2022 21:46:28

 

20. 02. 2022 r. / 7. Neděle v mezidobí / (C)/ sbírka – Svatopetrský haléř

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedlaříka, rodiče, syna Karla a jeho pěvecký sbor /

11:00 – Býšť /int. na úmysl dárce/

 

 

21. 02. Pondělí

 

 

22. 02. Úterý

 

 

23. 02. Středa /mše sv. ze svátku Stolce svatého apoštola Petra/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za +P. Josefa Krajíčka/

18:00 – Sezemice

 

 

24. 02. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

25. 02. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

26. 02. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

27. 02. 2022 r. / 8. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za zemřelou Jiřinu Krátkou/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu