Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. února 2022
Ohlášky
Petr Borský
25.02.2022 10:57:59

 

27. 02. 2022 r. / 8. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za zemřelou Jiřinu Krátkou/

 

 

28. 02. Pondělí

 

 

01. 03. Úterý

 

 

02. 03. Středa /POPELEČNÍ STŘEDA/-udělování popelce

 

13:00 – Sezemice /pohřební bohoslužba: +Magdalena Brychtová/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

03. 03. Čtvrtek

 

13:30 – Sezemice /pohřební bohoslužba: +Josef Zerzán/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) - udělování popelce

 

 

04. 03. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

09:00 – 12:00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice Dašice Býšť)

 

17:30 – Sezemice (svátost smíření) – KŘÍŽOVA CESTA (provází Služebníky)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

05. 03. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

06. 03. 2022 r. / 1. Neděle postní / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť