Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. prosince 2019
Ohlášky
Petr Borský
29.12.2019 09:59:26

29. 12. 2019 r. / Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / - modlitby na poděkování za celý minulý rok 2019

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /za + manželku Marii Kořínkovou a za farnost Sezemice/

11:00 – Býšť

 

 

30. 12. Pondělí /sv. Evžen/

 

31. 12. Úterý /sv. Silvestr I./

 

 

1. 1.2020 r. Středa /Slavnost Matky Boží, Panny Marie/Nový Rok

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

2. 1. Čtvrtek /sv. Basil Veliký /

 

17:00 – Dašice

 

 

3. 1. Pátek /Nejsvětější Jméno Ježíš/ I. pátek v měsíci

 

09:00 – 12.00 /návštěva nemocných po farnostech/

17:00 – Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

4. 1. Sobota /sv. Anděla z Foligna/ I. sobota v měsíci

 

8:00 – Sezemice /za nemocné/

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

5. 1. 2020 r. / II. neděle po Narození Páně / - vigilie Zjevení Páně-Tři králové

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

Do Nového Roku 2020 přeji všem hodně boží požehnaní, ochranu Panny Marie a vše nejlepší…

 

Přílohy:
svatek sv. Rodiny-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
svatek sv. Rodiny-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu