Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. ledna 2020
Ohlášky
Petr Borský
11.01.2020 15:21:00

12. 1. 2020 r. / svátek Křtu Páně /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /za rodiny Marešových a Zelených/

11:00 – Býšť /za rodinu Štěrovských a Kamenickou/

 

 

13. 1. Pondělí /sv. Hilarius/

 

 

14. 1. Úterý /sv. Sáva/

 

 

15. 1. Středa /bl. Alois/

 

17.00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18.00 – Sezemice

 

 

16. 1. Čtvrtek /sv. Marcel I./

 

17.00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

17. 1. Pátek /sv. Antonín/

 

13.00 – Sezemice /náboženský kroužek/ - fara

17.20 – Sezemice – adorace a svátost smíření

18.00 – Sezemice

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

18. 1. Sobota /Panna Maria, Matka jednoty křesťanů/

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

19. 1. 2020 r. / II. neděle v mezidobí A /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /za rodinu Borskou a Uhlířovu a za dar života/

  1. Náboženský kroužek bude v Sezemicích 17. ledna od 13.00 hod. na faře.

  2. Mockrát děkuji všem, za pomoc v kostele a na faře.

Přílohy:
neděle Křtu Páně -Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
neděle Křtu Páně -Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu