Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. ledna 2020
Ohlášky
Petr Borský
25.01.2020 13:34:44

26. 1. 2020 r. / III. neděle v mezidobí A /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť / za manžele Jaroslavu a Františka Prouzovy z Bělečka a za rodiče z obou stran/

 

 

27. 1. Pondělí /sv. Anděla Mericiová/

 

09:00 – návštěva hejtmana Pardubického Kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

 

28. 1. Úterý /sv. Tomáš Akvinský/

 

14:00 – oslava manželství (mše sv. a posezení na faře)

 

29. 1. Středa /sv. Sulpicius/

 

15:00 – návštěva generálního vikáře Mons. Mgr. Jana Paseky

16:00 – setkaní zastupitelstva obce Býšť (organizace oslav obce)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

30. 1. Čtvrtek /sv. Martina/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

31. 1. Pátek /sv. Jan Bosco/

 

13:00 – Sezemice /náboženský kroužek/ - fara (NEBUDE) – dětské prázdniny

17:20 – Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice (po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

1. 2. Sobota /Pionius/ I. – sobota v měsíci

 

08:00 – Sezemice / za nemocné/

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

2. 2. 2020 r. / IV. neděle v mezidobí A – Uvedení Páně do chrámu „HROMNICE“ /

(na „Hromnice“ přinést s sebou svíce)

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

Přílohy:
neděle III. v mezidobí -Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
neděle III. v mezidobí -Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu