Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. února 2020
Ohlášky
Petr Borský
01.02.2020 11:54:26

2. 2. 2020 r. / IV. neděle v mezidobí A – Uvedení Páně do chrámu „HROMNICE“ /

(na „Hromnice“ přinést s sebou svíce)

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice (mše sv. pro děti) I. – neděle v měsíci

11:00 – Býšť

 

 

3. 2. Pondělí /sv. Blažej/

 

 

4. 2. Úterý /sv. Ondřej Corsini/

 

 

5. 2. Středa /sv. Agáta/- Svatoblažejské požehnáni v průběhu mše sv.

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

6. 2. Čtvrtek /sv. Pavel Miki a druhové/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

7. 2. Pátek /sv. Richard/ I. – pátek v měsíci

 

09:00-12:00- návštěva nemocných po farnostech

 

13:00 – Sezemice /náboženský kroužek/ - fara

 

17:20 – Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice (po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

8. 2. Sobota /sv. Jeroným/

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

9. 2. 2020 r. / V. neděle v mezidobí A /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

Přílohy:
neděle IV. v mezidobí -Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
neděle IV. v mezidobí -Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu