Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. července 2020
Ohlášky
Petr Borský
26.07.2020 09:18:48

26. 7. 2020 r. / 17. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče, syna Václava a vnuka Petra/

 

 

27. 7. Pondělí

 

 

28. 7. Úterý

 

 

29. 7. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

30. 7. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

31. 7. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

1. 8. Sobota /I. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice /mariánská mše sv. – int. za nemocné/

 

11:00 – křestní bohoslužba „Magdalena-Dianna R.“

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

2. 8. 2020 r. / 18. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. k úctě nebeskému Otci celého lidstva/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Jiroutovu, Morávkovu a Neugebauerovu/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť