Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. srpna 2020
Ohlášky
Petr Borský
01.08.2020 11:38:18

2. 8. 2020 r. / 18. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. k úctě nebeskému Otci celého lidstva/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Jiroutovu, Morávkovu a Neugebauerovu/

 

 

3. 8. Pondělí

 

 

4. 8. Úterý

 

11:00 – Sezemice /pohřební mše sv.: +Dionýz Kopeček/

 

 

5. 8. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

6. 8. Čtvrtek /Proměnění Páně/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

7. 8. Pátek /I. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)-Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

18:00 – Sezemice /int. za Emila Reinberka a jeho rodiče/

 

 

8. 8. Sobota

 

9:00 – úklid kostela a kapli Panny Marie před slavnostní pouti v Sezemicích/2 skupiny/

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

9. 8. 2020 r. / 19. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za zesnulou manželku Marii Kořínkovou a celý rod/

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť