Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. srpna 2020
Ohlášky
Petr Borský
09.08.2020 08:56:39

9. 8. 2020 r. / 19. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za zesnulou manželku Marii Kořínkovou a celý rod/

11:00 – Býšť

 

 

10. 8. Pondělí

 

 

11. 8. Úterý

 

 

12. 8. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

13. 8. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

14. 8. Pátek

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

15. 8. Sobota /Nanebevzetí Panny Marie/

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

16. 8. 2020 r. / 20. Neděle v mezidobí (A)/ sbírka na kněžský seminář

 

8:00 – Dašice

9:30 – SezemicePOUTNÍ MŠE SV. / int. za prof. Zdenka Knaute a Marii Knauteovou/

11:00 – Býšť /int. Za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a rodinu Hiršlovu/

 

17:00 – Sezemice – poutní koncert – písničkář Pavel Helan

 

 

17. 8. Pondělí

18:00 – Sezemice (kaple na hřbitově)- /int. za sezemické rodáky/

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť